ภาพบรรยากาศการเปิดตัวของ Mr. Miss. และ LGBT ในกิจกรรม SBC Freshman 2019 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก