แนะแนวข้อสอบ

SBC English Exit-Exam

SBC Exit – Exam จัดขึ้นเพื่อเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านภาษาอังกฤษชั้นปี 4 ของทุกคณะทุกชั้นปีของนักศึกษาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ก่อนสำเร็จการศึกษาโดยเกณฑ์การสอบผ่านของนักศึกษาแต่ละคน คิดเป็น 50% และเพื่อเป็นการทำให้นักศึกษามีความเข้าใจมากขึ้นทางวิทยาลัยจึงได้มีการแนะแนวข้อสอบ SBC English Exit Exam โดยมีการนำตัวทดสอบของข้อสอบ SBC English Exit Exam มาทำความเข้าใจต่อนักศึกษา

ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ SBC English Exit Exam

สำนักวิชาการ