ภาพกิจกรรมงานปฐมนิเทศวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกปีการศึกษา 2560 ในปีนี้ได้จัดงานในแนวคิด “ชีวิตออกแบบได้” และมีการบรรยายพิเศษจากผู้บริหารวิทยาลัย ดร.สมศักดิ์  รุ่งเรือง เรื่อง “ชีวิตออกแบบได้@Southeast” และ อาจารย์วีรพล  สวรรค์พิทักษ์ ในเรื่อง “ชีวิตออกแบบได้เมื่อก้าวย่าง สู่รั้วมหาวิทยาลัย การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้ทันกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ” และยังมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ SBC 2017 จากพี่สู้น้อง