เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้จัดพิธี ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560