การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมดำเนิน โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักการตลาดชุมชน เครือข่ายโอทอปเทรดเดอร์และผู้ประกอบการโอทอป ในการจำหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting โดยมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ ประธานกลุ่ม โอทอปเทรดเดอร์ ไทยแลน เข้าร่วมพูดคุยกับสมาชิกโอทอปเทรดเดอร์และผู้ประกอบการโอทอป เพื่อพูดคุยหาช่องทางการแก้ปัญหาในการจัดจำหน่ายสินค้า โดยมี ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และทีมงานร่วม แนะนำกลยุทธ์ธุรกิจ OTOP รู้จักตัวเอง เพื่อความอยู่รอดในยุคโควิด เพื่อช่วยสมาชิกโอทอปเทรดเดอร์และผู้ประกอบการโอทอป ในการจำหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์