อบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพนักการตลาดชุมชน เครือข่ายโอทอปเทรดเดอร์และผู้ประกอบการโอทอป ในการจำหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพนักการตลาดชุมชน เครือข่ายโอทอปเทรดเดอร์และผู้ประกอบการโอทอป ในการจำหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยมีนายอนุชิต โอชัยกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการตลาด กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และดร.ภัทรดา รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ​ “ปรับเปลี่ยน​ เพื่อ​ปรับตัวต่อการค้าออนไลน์” ในโครงการนี้ด้วย
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักการตลาดชุมชนในเครือข่ายโอทอปเทรดเดอร์ และตัวแทนผู้ประกอบการโอทอป ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ การอบรมยังมุ่งเน้นการเพิ่มองค์ความรู้ในการใช้ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้าน นวัตวิถี สินค้าด้านเกษตร และสินค้าชุมชน เข้าสู่ช่องทางการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจำหน่ายสินค้า ให้เข้ากับการตลาดรูปแบบออนไลน์ ทั้งในด้านการออกแบบ Graphic Banner สำหรับสื่อ Online Social Media ที่ปัจจุบันเป็นช่องทางการสื่อและการตลาดที่ได้รับความนิยม และช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการสินค้าโอทอป รวมถึงผู้ผลิตสินค้าภายในชุมชนได้ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดจำหน่ายสินค้าได้อย่างยั่งยืนในอนาคต