การแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

09.00-12.00น. ณ ชั้น 4 ห้อง 3413 – 3414 ห้อง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ

สำหรับ นักเรียน ม.4-6

ลงทะเบียน

กติกาการแข่งขัน

 1. ผู้สมัครทุกคนต้องมารายงานตัวในเวลาที่กำหนด
 2. ผู้สมัครทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบของโรงเรียน และแสดงบัตรนักเรียนในระหว่างที่รายงานตัวและก่อนเข้าห้องสอบ
 3. ทีมที่มารายงานตัวไม่ครบ 3 คน จะถูกตัดสิทธ์การเข้าแข่งขัน
 4. ข้อสอบที่ใช้ในการสอบแข่งขันในรอบแรกเป็นข้อสอบปรนัยจำนวน 30 ข้อ เกี่ยวกับการประกอบ     ธุรกิจแฟรนไชส์
 5. ทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 10 ทีมจากการนำคะแนนของสมาชิกทั้ง 3 คนในทีมมารวมกัน จะได้รับการ ประกาศชื่อให้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
 6. ข้อสอบในรอบชิงชนะเลิศเป็นข้อสอบเกี่ยวกับการตัดสินใจเป็นทีมในการการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
 7. ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับ จะได้รับการประกาศชื่อเป็นทีมชนะ
 8. ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับใบเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน และผู้เข้าร่วมแข่งขันในทีมที่ชนะทั้ง 3 ลำดับจะได้รับใบเกียรติบัติที่ระบุว่าเป็นผู้ชนะเพิ่มเติมอีก 1 ใบ

 รางวัลการแข่งขัน

 1. รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา     5,000   บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา     4,000   บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา     3,000   บาท พร้อมใบเกียรติบัตร

 วิธีการสมัคร

 1. รับสมัครเป็นทีม ทีมละ 3 คนจากโรงเรียนเดียวกัน (ไม่จำกัดจำนวนทีม)
 2. สามารถสมัครโดยส่ง e-mail มาที่ sunisa@southeast.ac.th โดยให้พิมพ์ข้อมูลดังนี้