การแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี ครั้งที่ 8

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

09.00-12.00น. ณ ชั้น 4 ห้อง 3413 – 3414 ห้อง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ

สำหรับ นักเรียน ปวช. ปวส.

ลงทะเบียน

กติกาการแข่งขัน

 1. ผู้สมัครทุกคนต้องมารายงานในเวลาที่กำหนด
 2. ผู้สมัครทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบของสถาบันของผู้เข้าแข่งขัน และแสดงบัตรนักศึกษาในระหว่างที่รายงานตัวและก่อนเข้าแข่งขัน
 3. ข้อสอบที่ใช้ในการสอบแข่งขันในรอบแรกเป็นข้อสอบปรนัย จำนวน 30 ข้อ
 4. ผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุด 20 ลำดับแรก จะได้รับการประกาศให้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
 5. การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเป็นข้อสอบแบบอัตนัยจำนวน 4 ข้อ
 6. หากผู้ชนะเลิศ 3 ลำดับ มีคะแนนที่เท่ากัน จะนำคะแนนของรอบแรกมารวมเพื่อตัดสิน

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการแข่งขัน

รอบแรก

 • การบัญชีห้างหุ้นส่วน
 • การบัญชีบริษัทจำกัด
 • การบัญชีสำหรับการซื้อขายสินค้า
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี
 • กระบวนการจัดทำบัญชี
 • การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น
 • การบัญชีสินค้า

รอบชิงชนะเลิศ

 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี
 2. การบัญชีเช่าซื้อและขายฝาก
 3. การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญจ่าย
 4. การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี

 รางวัลการแข่งขัน

 1. รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา     5,000 บาท

(พร้อมถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและใบเกียรติบัตร)

 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา     3,000 บาท (พร้อมใบเกียรติบัตร)
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา     2,000 บาท (พร้อมใบเกียรติบัตร)

ผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทุกคนจะได้รับใบเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน

วิธีการสมัคร

 1. สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
 2. ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา มาทาง e-mail ที่ natha@southeast.ac.th, kesorn@southeast.ac.th
 3. สามารถสมัครได้ทางลิ้งลงทะเบียนด้านบน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ณฐา ธรเจริญกุล และอาจารย์เกสร คงสำเภา  เบอร์โทรศัพท์ 02 – 744 – 7356 – 65 ต่อ 163

ระหว่างวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 16.00 น.