เกมส์การแข่งขันการแยกชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562

09.00-12.00น. ณ ห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบฯ

กติกาการแข่งขัน :

  1. จำนวนผู้แข่งขัน กลุ่มละ 4 คน (walk in)
  2. ผู้แข่งขันทำการแยกชิ้นส่วนอุตสาหกรรม ตามเวลาที่กำหนดให้ (60 วินาที) โดย
  • แยกชิ้นส่วนฯ ตามลักษณะที่กำหนดลงในกล่องภาชนะ
  • แยกชิ้นส่วนฯ ให้ถูกต้อง โดยผู้แข่งขันบริหารจัดการเวลาเอง

ผู้แข่งขันที่ทำเวลาได้น้อยที่สุด และแยกชิ้นส่วนฯ ได้ถูกต้องที่สุด จะเป็นผู้ชนะ และรับรางวัล

 เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจ ร่วมชมนวัตกรรมด้านการผลิต ในธีม Green Manufacturing ของหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม เป็นบูธที่ให้ความรู้ด้านการผลิตสีเขียว เพื่อระบบการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม