ขอเชิญร่วมงาน สัมนา one day photography 4.0 challenge

วิทยากร  คุณ สิทธิชัย โพธิ์แก้ว  ช่างภาพอาชีพ

วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
เริ่ม เวลา 13.00 – 16.00 น.

จัดโดย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน