ประกาศผลสอบเทียบโอนผลการเรียน ครั้งที่ 1 ภาคปกติ นักศึกษารหัส 64
สอบวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564

ประกาศผลสอบเทียบโอนผลการเรียน ครั้งที่ 1 ภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์)วิทยาเขตบางนา-บางพลี นักศึกษารหัส 64
สอบวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

ประกาศผลสอบเทียบโอนผลการเรียน ครั้งที่ 1 ภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์)วิทยาเขตบางนา-บางพลี นักศึกษารหัส 64
สอบวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564