พิธีมอบรางวัล⭐️
การประกวดวิดีโอสร้างสรรค์ประกอบ
“เพลงเมืองไทยอะไรก็ได้” 🇹🇭