บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง
เครือโรงแรม InterContinental Hotels Group (IHG Thailand)
ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ. ดร. บุษยา วงษ์ชวลิตกุล คณบดี คณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเหล่าคณาจารย์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เดินทางไปร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการในการพัฒนาการฝึกวิชาชีพของนักศึกษาทางด้านการจัดการโรงแรม กับเครือโรงแรม InterContinental Hotels Group หรือ IHG Group (Thailand) โดยมี Ms. Kate Gerits ผู้จัดการทั่วไปส่วนภูมิภาค, Ms. Jennifer Vivian ผู้จัดการโรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค รวมทั้งผู้บริหารและบุคคลากร ในเครือโรงแรม IHG Thailand ให้การต้อนรับ ข้อตกลงความร่วมมือ ในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ครั้งนี้มีใจความสำคัญในเรื่องการสนับสนุนสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติจากทุกคณะ ตามตำแหน่งที่เปิดรับจากทางโรงแรมในเครือทั่วประเทศ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจการทำงานกับมืออาชีพในระดับนานาชาติในอนาคตต่อไป

On 30 March 2022 at Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel, Dr. Somsak Rungruang President, Assistant Professor Dr. Bussaya WongChavaritkula Dean of Liberal Arts Faculty, management team and teacher of Southeast Bangkok College went to sign the memorandum of understanding (MOU) on academic collaboration for professional and apprentice opportunity development with InterContinental Hotels Group (Thailand) or IHG Thailand Hotel group with warm welcoming by management and team member of IHG Thailand leading by Ms. Kate Gerits – Regional General Manager, Ms. Jennifer Vivian – Hotel Manager Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park. the collaboration of MOU is mainly discussed about student internship for Thai and foreign student to extend the professional experience with global -known brand as IHG hotels such as InterContinental, Holiday Inn, Kimton or Stay Bridge hotels across Thailand.