เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566  มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) ณ ห้องประชุมเสลา1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก โดย คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ นำโดย ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ กับ บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด
นำโดย คุณบุญชัย ฉัตรโชคเฉลิมพร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด เพื่อเตรียมพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ หลักสูตร การเรียนการสอน โดยผ่านโปรแกรม PEAK โปรแกรมการบัญชีที่คิดค้นโดยบริษัทคนไทยอย่าง บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ให้ใช้ง่ายและเข้าถึงธุรกิจไม่ว่าเล็กหรือใหญ่

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก พร้อมสนับสนุนนวัตกรรมของคนไทย เพื่อสร้างความยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคม

 

#Southeast #Professional #SBU
#มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
#สถาบันอุดมศึกษาแห่งการสร้างมืออาชีพ
#คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ