ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่าง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลเเห่งเอเชีย

ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU)
ระหว่าง หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับ ดร.เฉลิมวุฒิ แท่นสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลเเห่งเอเชีย (AMCOL) ร่วมกันเพื่อเตรียมพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ให้กับนักศึกษาที่ทำงานบนเรือสำราญ และผู้สนใจที่จะประกอบอาชีพบริการบนเรือสำราญ สามารถเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ไปพร้อมกันได้ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมเสลา1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

#Southeast #Professional #SBU
#มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
#สถาบันอุดมศึกษาแห่งการสร้างมืออาชีพ
#คณะศิลปศาสตร์ #หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต