ลงนามบันทึกความตกลงทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับบริษัทสกายฟร๊อก จำกัด

คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบินวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกทำการลงนามบันทึกความตกลงทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับบริษัทสกายฟร๊อก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำทางเทคโนโลยีโลจิสติกส์ โดยมีการสนับสนุนโปรแกรม TMS (Transpot Management System) ในการนำมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ให้กับนักศึกษาต่อไป