สถาบันการศึกษาที่เข้ารอบ การแข่งขันการนำเสนอการขาย

 “ขายให้ปัง…สู่เส้นทางนักขายมืออาชีพ” 

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-13.00 น.

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ที่ สถานศึกษา ชื่อทีม หมายเหตุ
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณชยการ ทีม 1
2. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ทีม 1
3. วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ ทีม 1
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ ทีม 1
5. วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณชยการ ทีม 2
6. วิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก (อี.เทค) ทีม 1
7. วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ทีม 1
8. วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ ทีม 2
9. วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ ทีม 3
10. วิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก (อี.เทค) ทีม 2
11. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ทีม 2
12. วิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก (อี.เทค) ทีม 3
13. วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณชยการ ทีม 3

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมารายงานตัวระหว่างเวลา 07.30 – 08.30 น.

                   ในการนำเสนอ เรียงลำดับตามเลขที่ในการประกาศทีมที่เข้ารอบของการแข่งขัน

และหากผู้เข้าร่วมการแข่งขันมาสายเกินกว่า 30 นาที ขอตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน

ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563

  • สินค้าประเภท เครื่องดื่มน้ำสมุนไพร ทีมที่ผ่านการคัดเลือก ใช้เวลาในการนำเสนอ 8-10 นาที
  • แต่งกายได้อิสระ เพื่อให้เข้ากับแนวทางการนำเสนอของแต่ละทีม
  • สามารถนำอุปกรณ์ในการนำเสนอขายสินค้ามาเองได้
  • หากมีไฟล์เพลงประกอบการนำเสนอ ต้องส่งไฟล์ mp3 มา ก่อนวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ทาง

E-mail: bodindec2019@gmail.com


เกณฑ์การพิจารณา : คะแนนเต็ม 100 คะแนน คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้

1.กระบวนการขาย   30 คะแนน

– ลำดับขั้นตอนและความสมบูรณ์ในการนำเสนอการขาย

– การสร้างบรรยากาศในการขาย

– ความสามารถในการสื่อสารในการนำเสนอการขาย

2.ความคิดสร้างสรรค์  20 คะแนน

– ความแปลกใหม่/ความน่าสนใจในการนำเสนอขาย

– ความสามารถในการสร้างความสนใจและการจูงใจในการซื้อ

3.การใช้องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่กำหนดให้  20 คะแนน

– การนำผลิตภัณฑ์ที่กำหนดให้ นำเสอนให้มีความโดดเด่น สะดุดตา น่าสนใจ

– ความกลมกลืน และความสมบูรณ์ในการนำเสนอ

4.ความสามารถในการนำเสนอให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ   20 คะแนน

5.เวลาที่ใช้ในการนำเสนอการขาย  10 คะแนน


ประวัติผลิตภัณฑ์

ชื่อตราสินค้า            ฉวยเก๊าเฉาก๊วย

ผลิตภัณฑ์                เครื่องดื่มนำสมุนไพร

สีดำ      รสเฉาก๊วย              สีแดง  รสกระเจี๊ยบ

สีเหลือง รสชาเย็น               สีส้ม     รสส้ม

ราคา  ขนาด 250 CC          ราคาขวดละ 15 บาท

ราคาส่งขวดละ 10 บาท (200 ขวดขึ้นไป)

ขนาด 300 CC          ราคาขวดละ 20 บาท

ราคาส่งขวดละ 14 บาท (200 ขวดขึ้นไป)

การจัดจำหน่าย         ตลาดนัด หรือผ่าน

เบอร์โทร        : 092-349-7321

Line             : bossfighting

Facebook     : เพจ ฉวยเก๊าเฉาก๊วย

การส่งเสริมการตลาด

ขนาด 250 CC ราคาขวดละ 15 บาท  ซื้อ 3 ขวดราคา 40 บาท

ขนาด 300 CC ราคาขวดละ 20 บาท  ซื้อ 3 ขวดราคา 50 บาท