ภาพบรรยากาศ
การอบรม MATLAB INTENSIVE COURSE
โดย

คุณ Kan Kanjanapas
CEO & Co-Founder Hardware Startup
ผู้บรรยาย