🎉🎉🎉 ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในโครงการการประกวดแข่งขัน คลิปวิดิโอ ในหัวข้อประกวด 🎉🎉🎉

“การจัดเส้นทางโลจิสติกส์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”
จำนวน 24 เรื่อง จาก 17สถาบัน ได้แก่

 

1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญะบุรี 2 ทีม
– ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี 1
– ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี 2
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุรรณบุรี 2 ทีม
– ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสุพรรณบุรี 1
– ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสุพรรณบุรี 2
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย 1 ทีม
– เที่ยวปทุม กับอุเทน
4. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 2 ทีม
– แวดเวียง
– ขันโตก
5. มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 1 ทีม
– คลองบางหลวง
6. มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 1 ทีม
– ท่องเที่ยวแบบน๊านน่าน 2018
7. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2 ทีม
– ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอุบลราชธานี 1
– ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอุบลราชธานี 2
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ทีม
– แต่งชุดไทย เที่ยวกรุงศรี
9. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 1 ทีม
– Smart Logistics เที่ยวนครปฐมแบบจุกกับยุค 4.0
10. มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน 1 ทีม
– การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
11. มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 2 ทีม
– เส้นทางท่องเที่ยวคุ้งบางกระเจ้าผสมผสานรูปแบบการเดินทาง
– เปิดเส้นทางชมสเน่ห์วิถี บ้านตะเคียนเตี้ย ชมภูมิปัญญาชาวบ้านตลาดจีนซากแง้ว จังหวัดชลบุรี
12. มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น 2 ทีม
– ทำบุญไหว้พระ
– ตะลอนทัวร์ขอนแก่น
13. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1 ทีม
– ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”กรุงเทพมหานคร”
14. มหาวิทยาลัยธนบุรี 1 ทีม
– เที่ยวตามคำขวัญ
15. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2 ทีม
– บางคล้า
– พระราชวัง
16. วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พาณิชการ 1 ทีม
– One Day Trip
17. วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 1 ทีม
– สามเด็กอ้วนชวนเข้าวัด ฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกระเจ้า

👏👏👏 คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน 👏👏👏