กำหนดการการสอบเทียบโอนผลการเรียน  นักศึกษารหัส  64 ครั้งที่ 1

สอนออนไลน์ ผ่านระบบ LMS

ภาคปกติ

สอบวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น

รายชื่อเข้าสอบเทียบโอนผลการเรียน ครั้งที่ 1

ภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) นักศึกษารหัส 64 วิทยาเขตบางนา – บางพลี

สอบวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.

รายชื่อเข้าสอบเทียบโอนผลการเรียน ครั้งที่ 1 ภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์)

นักศึกษารหัส 64 วิทยาเขตบางนา – บางพลี

สอบวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.