Just Say No “ถึงเวลาบอกลาโฟม”

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  รุ่น 21 และกลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ  Just Say No “ถึงเวลาบอกลาโฟม”
ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ผู้ประกอบการร้านค้าในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
ได้ร่วมตระหนักถึงพิษภัย เกี่ยวกับภาชนะบรรจุอาหารประเภทโฟมหรือพลาสติกและบริหารจัดการโฟม
และร่วมสร้างจิตสำนึกที่ดี ในการใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ยังได้ร่วมลุ้นรับของรางวัลช่วงท้ายกิจกรรม ของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2 หมื่นบาท
วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ผ่านช่องทาง ออนไลน์ Cisco WebEX
ฟรี ไม่ค่าใช้จ่าย

สอบถามเพิ่มเติม
โทร : 089 511 0929
โทร : 082 515 3999