กระทรวงแรงงานมีมาตรการส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชนทั่วไป ผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ผู้ว่างงาน ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาว่างงาน – ตกงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานณการ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสภาวะเศรษกิจที่ซบเซา
โดยกำหนดจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ในวันที่ 26-28 กันยายน 2563 ณ hall EH 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ภายในงานประกอบไปด้วยการออกบูธรับสมัครงาน จากหน่วยงานและองค์กรณ์ชั้นนำ ทั้วประเทศที่รวบรวมตำแหน่งงานกว่าล้านตำแหน่ง โซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติศาสตร์แห่งพระราชา การสาธิตและการฝึกปฎิบัติการประกอบอาชีพอิสระ การแนะแนวอาชีพการเพิ่มทักษะ Re-skill/Up-skill การแสดงนวัตกรรมแห่งอนาคต และการเสวนาประเด็นหัวข้อตลาดแรงงานในปัจจุบัน

ตำแหน่งงานที่จะเปิดรับในงาน JOB EXPO THAILAND 2020

  • กรมการจัดหางาน จัดหาตำแหน่งงานว่างไว้ 4 แสนตำแหน่ง
  • การจ้างงานภาครัฐ 4 แสนกว่าตำแหน่ง
  • การส่งแรงงานทำงานต่างประเทศกว่า 1 แสนตำแหน่ง
  • โครงการช่วยนักศึกษาจบใหม่ co-payment  50% จำนวน 260,000 ตำแหน่ง

สิ่งที่ต้องเตรียมสมัครงาน

  • สำเนาเรซูเม่
  • แฟลชไดร์ฟ ที่รวบรวมผลงานที่เคยทำมาหรือเรซูเม่ต่าง ๆ
  • แฟ้มสำหรับใส่เอกสารที่จำเป็นในวันสัมภาษณ์ อาทิ ประวัติการศึกษา หรือสำเนาต่าง ๆ
  • บุคคลอ้างอิง สำหรับการสัมภาษณ์งานหากผู้ว่าจ้างต้องการสอบถามบุคคลที่สามารถอ้างอิงถึงความสามารถของผู้สมัครงาน

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานมารวมตัวกันเพื่อจับคู่ “งาน กับ คน”ที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของแต่ละบุคคล โดยการลงทะเบียนผ่านแพลทฟอร์ม ไทยมีงานทำ.com ซึ่งระบบจะมีการประมวลผลจับคู่งาน ช่วยย่นระยะเวลาในการเดินหาสถานประกอบกิจการอีกด้วย อีกทั้งผู้เข้าร่วมงานสามารถพัฒนาทักษะอาชีพ ภายในโซนร่วมใจ สร้างงานพัฒนาอาชีพ สลับเปลี่ยนหลักสูตรไม่ซ้ำกันตลอดวันงาน