คุณธงชัย อุโนทัยวัฒนา

นักศึกษาศิษย์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.83

ประสบการณ์ทำงาน : Foodie is a Ecommerce for restaurants, Chains and QSR Businesses and we are supported by SPARK Global Acceleration Program

ปัจจุบันเขาทำงานเป็น : Development Leader ที่ บริษัท Eworks Consultants Co.,Ltd.

Certificate : 
– Oracle, IBM, Microsoft
– Microsoft® Certified Technology Specialist (MCTS)
– MCTS: .NET Framework 4, Web Applications
– MCTS: .NET Framework 4, Service Communication Applications
– MCTS: .NET Framework 4, Data Access
– Microsoft® Certified Professional Developer (MCPD)
– MCPD: Web Developer 4
– Transcript®
– Oracle Certificate: Oracle Database 12c
– Oracle Certificate: Oracle Database 11g
– IBM Certificate: Java

และ รับสอนเขียนโปรแกรม .NET MVC Course , รับปรึกษาระบบงาน .net, design pattern, design database, tuning, อื่นๆ