ประกาศผลสอบเทียบโอน ครั้งที่ 4 ภาคสมทบ(ค่ำ,เสาร์-อาทิตย์)

นักศึกษารหัส 62,622,63 และ 632 วิทยาเขตบางนา-บางพลี