ตารางสอบและรายชื่อเข้าสอบเทียบโอน (ครั้งที่ 3) ภาคปกติ นักศึกษารหัส 62 และ 63

ตารางสอบและรายชื่อเข้าสอบเทียบโอน (ครั้งที่ 3) ภาคสมทบ(ค่ำ,เสาร์-อาทิตย์) นักศึกษารหัส 62, 622, 63 และ 632

หมายเหตุ : นักศึกษาขาดสอบหรือสอบไม่ผ่าน ให้นักศึกษาสอบครั้งที่ 4 (ครั้งสุดท้ายรอบปีการศึกษา 2563)

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม กลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ โทร. 02-7447356-65 ต่อ 181-183