Loading Events

Events for April 2019

Events Search and Views Navigation

Find Events

Event Views Navigation

Events Search

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

สอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน/2561 ภาคปกติ

สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ภาคสมทบ(ค่ำ)

2
3
4
5
6
7

หยุดชดเชยวันจักรี

วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2561 ภาคสมทบ(ค่ำ) Block I (Block I จัดการเรียนการสอนให้เรียน 12 ครั้ง)

ส่งข้อสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน/2561 ภาคปกติ

10

วันจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรผู้บริหาร และผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

12

หยุดเทศกาลสงกรานต์

หยุดเทศกาลสงกรานต์

หยุดเทศกาลสงกรานต์

หยุดเทศกาลสงกรานต์

หยุดเทศกาลสงกรานต์

18

เรียนชดเชย ภาคสมทบ(ค่ำ) ภาคการศึกษาที่ 2/2561 Block I ครั้งที่ 1

20
21
22

งานสัปดาห์ห้องสมุด (SBC LIBRARY FAIR 2018)

24

กิจกรรมวิถีธรรม วิถีไทย ใส่ใจวิถีพุทธ บวชชีพราหมณ์ ถวายพระราชกุศล

วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา

กิจกรรมวิถีธรรม วิถีไทย ใส่ใจวิถีพุทธ บวชชีพราหมณ์ ถวายพระราชกุศล

เรียนชดเชย ภาคสมทบ(ค่ำ) ภาคการศึกษาที่ 2/2561 Block I ครั้งที่ 2

27
28
29

สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ภาคสมทบ(ค่ำ) Block I

วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2561 ภาคสมทบ(ค่ำ) Block II

2
3
4
5
+ Export Events