Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Events for January 2018

Calendar Month Navigation

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1

หยุดเทศกาลปีใหม่

ผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ยื่นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินภาคฤดูร้อน/2560

2

หยุดเทศกาลปีใหม่

3
4
5
6
7
8
9

ส่งข้อสอบปลายภาค 2/2560 (ภาคปกติ)

10
11
12
13
14

วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์)) Block I

15

ประชุมกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการภายในพิจารณาข้อสอบ (ประมาณ)

16
17

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งเสริมการวิจัย ครั้งที่ 2/2560 (สำนักวิจัยและพัฒนา)

ประชุมกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการภายนอกพิจารณาข้อสอบ (ประมาณ)

18

ประชุมกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการภายนอกพิจารณาข้อสอบ (ประมาณ)

19
20

วันซ้อมใหญ่พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2559 – 2560

21

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2559 – 2560

22
23

ผู้กู้ กยศ. และ กรอ. เซ็นเอกสารเงินกู้ (กยศ.)

24
25
26
27
28
29

วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ภาคสมทบ(ค่ำ))

30

สิ้นสุดผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ยื่นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินภาคฤดูร้อน/2560

31
1

ประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 (ศูนย์สหกิจฯ)

2
3
4
+ Export Events