Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Events for April 2018

Calendar Month Navigation

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
26
27
28
29

วันสถาปนาวิทยาลัย (ศูนย์ศิลปฯ)

30

สิ้นสุดนักศึกษาแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน/2560 (สำนักทะเบียนฯ)

31
1
2

สอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน / 2560 (ภาคปกติ)

3
4
5

สิ้นสุดสอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน / 2560 (ภาคปกติ)

6

หยุด วันจักรี

7
8
9
10

ส่งข้อสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน / 2560 (ภาคปกติ)

11
12

วันจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรผู้บริหาร และผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ศูนย์ศิลปฯ)

13

หยุด เทศกาลสงกรานต์

14

หยุด เทศกาลสงกรานต์

15

หยุด เทศกาลสงกรานต์

16

หยุด เทศกาลสงกรานต์

17

หยุด เทศกาลสงกรานต์

18
19
20
21
22
23

งานสัปดาห์ห้องสมุด (SBC LIBRARY FAIR 2018) (สำนักหอสมุด)

24

งานสัปดาห์ห้องสมุด (SBC LIBRARY FAIR 2018) (สำนักหอสมุด)

25

งานสัปดาห์ห้องสมุด (SBC LIBRARY FAIR 2018) (สำนักหอสมุด)

26

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปี 2560 (สำนักกิจการนักศึกษา)

วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา

27

กิจกรรมวิถีธรรม วิถีไทย ใส่ใจวิถีพุทธ บวชชีพราหมณ์ ถวายพระราชกุศล (สำนักกิจการนักศึกษา)

28

กิจกรรมวิถีธรรม วิถีไทย ใส่ใจวิถีพุทธ บวชชีพราหมณ์ ถวายพระราชกุศล (สำนักกิจการนักศึกษา)

29
30
1
2
3
4
5
6

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ SBC GAME 2017 (ภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์)) บางนา (สำนักกิจการนักศึกษา)

วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์)) Block III

+ Export Events