Loading Events

Events for November 2018

Events Search and Views Navigation

Find Events

Event Views Navigation

Events Search

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
29

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2561

31

วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2561 ภาคปกติ

นักศึกษาสหกิจศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

เปิดรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน ครั้งที่ 2/2561

2
3
4
5

อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลการเรียนของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ภาคปกติ

7
8
9
10
11
12
13
14

สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ภาคสมทบ(ค่ำ) Block I

วันสุดท้ายของการขอเพิ่มและลดรายวิชา ภาคปกติ

16
17
18

ส่งข้อสอบกลางภาค 2/2561 ภาคปกติ

วันเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561 ภาคสมทบ(ค่ำ) Block II

นิเทศงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

20
21

จัดกิจกรรมวันลอยกระทง

23
24
25
26
27
28

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และป้องกันยาเสพติด

30
1
2
+ Export Events