มารู้จักการตลาด…ก่อนสู่การตลาดดิจิทัล

(Digital Marketing)

ทัก!!!…คร่าทุกคน ก่อนอื่นเพื่อนๆ น้องๆ ทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะ อยู่บ้านเรียนออนไลน์อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยน้า… “เซาธ์อีสท์บางกอก” เป็นห่วง นอกจากเรียนออนไลน์แล้วแอดคิดว่าเพื่อนๆ คงไม่ได้เรียนกันอย่างเดียวแน่นวล แอปโซเชียลในมือถือของเพื่อน จะมีอะไรกันบ้างน้าแอดอยากรู้ FB  IG  YouTube กันใช่มั้ยหล่ะ อีกอย่างแอดว่าเพื่อนๆ คงจะชอปปิงออนไลน์ เอฟของกันหนุกไปเลยเชื่อว่า Shopee  Lazada  foodpanda ก็ต้องมาแล้วแหละ ที่ขาดไม่ได้เลยน่าจะเป็น Tiktok ที่ทุกคนเล่นกัน ทั้งหมดนี้แอดคิดว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งของช่องทางการตลาดดิจิทัลเท่านั้นเอง ทุกคนคงเห็นแล้วว่าการตลาดดิจิทัลใกล้ตัวเรามากแค่ไหนเรามาดูกันเลยนะปาย…ย…

ในมุมมองของแอดคิดว่า การตลาดยุคดิจิทัลในปัจจุบันมีบทบาทในชีวิตของพวกเราอย่างมาก จากแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ให้ทั้งความรู้และความบันเทิง ซึ่งของโลกธุรกิจหลายๆ บริษัทได้มีการปรับการตลาดขององค์กรเอง จากเดิมที่ใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา ลด แลก แจก แถม โปรโมทสินค้าผ่านเซเลบ ดารา นักร้อง นักแสดง ผ่านช่องทางหลักๆ ทางทีวี วิทยุ ป้ายโฆษณา หรือพนักงานขาย แต่ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าธุรกิจมีการปรับตัวอย่างมาก เริ่มจากการเริ่มมีเว็บไซต์ LineOA  FB  IG หรือแม้แต่ YouTube เพื่อไว้ติดต่อสื่อสารและเข้าถึงผู้บริโภค เข้าถึงลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้าอยู่แล้วในปัจจุบัน รวมไปถึงลูกค้าในอนาคต เพราะในทุกวันนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กับเทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว มีเครื่องมือต่างๆ ที่ทันสมัย มาสนับสนุนส่งเสริมการตลาดดิจิทัลขององค์กร บริษัท หรือธุรกิจได้มากกว่าเดิม และยังสามารช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการทำสื่อโฆษณา และยังสามารถได้ลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ในอดีต การตลาดที่เราเคยรู้จักคุ้นเคยนั้นเป็นการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ทำการตกลงซื้อขายสินค้าและบริการผ่านหน้าร้าน โดยผู้ซื้อมีหน้าที่ในการให้ข้อมูล นำเสนอผลิตภัณฑ์ สร้างความต้องการให้เกิดขึ้นในกลุ่มของผู้ซื้อ โน้มน้าวและจูงใจให้เกิดความต้องการสินค้าและบริการ และทำให้ลูกค้าเชื่อว่าสินค้านั้นสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เรามาดูวิวัฒนาการทางการตลาดกัน

วิวัฒนาการทางการตลาด จากอดีตเราสามารถแบ่งการตลาดเป็นยุคได้ง่ายๆ ดังนี้

ยุคแรก เราเรียกว่า ยุคเกษตรกรรม แบบในน้ำมีปลาในนามีข้าวก็ว่าได้ สังคมไทยในสมัยก่อนเป็นสังคมเกษตรกรรม ทำนาปลูกข้าว ทำไร่ ทำสวน จับปลาหาเลี้ยงชีพ มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ต่างๆ ไว้เพื่อการดำรงชีวิต อาชีพส่วนใหญ่ของคนสมัยก่อนจึงเป็นเกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ในยุคนี้ชาวบ้านจะนำของที่มีอยู่ในครัวเรือนของตนเองมาแลกเปลี่ยนกันในหมู่บ้าน หรือชุมชน มีไข่แลกข้าว มีมะนาวมาแลกส้มโอ และพัฒนาจากการแลกเปลี่ยนมาเป็นนำเอาสินคาเกษตรกรรมมาค้าขายกันในชุมชน และขยายตัวออกไปนอกชุมชน

ยุคที่ 2 ยุคอุตสาหกรรม ในยุคนี้มีการพัฒนาสภาพเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาประเทศ ยุคนี้จึงเป็นเรื่องของเงินทุน มีการนำเครื่องจักรต่างๆ แทนแรงงาน เรียกได้ว่าเป็นสังคมอุตสาหกรรมเลยก็ว่าได้ มีการสร้างถนน มีการนำระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เข้ามามากขึ้น มีการพัฒนาระบบขนส่งต่างๆ เป็นช่วงแห่งการพัฒนาประเทศช่วงแรกๆ เลยก็ว่าได้ เป็นช่วงขุดทองทางด้านอุตสาหกรรม

ยุคที่ 3 เป็นยุคของการแข่งขันกันด้านข้อมูล เป็นยุคของการสื่อสาร โดยใช้เครื่องมือต่างๆ จะเรียกว่ายุค  IT ก็คงจะไม่ผิด ซึ่งในยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใครที่มีข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลก่อนถือว่าได้เปรียบ เพราะในยุคนี้เริ่มมีการแข่งขันกัน สำหรับการตลาดถือเป็นยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน เป็นยุคที่เราทุกคนมีความจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการสื่อสารใช้ในชีวิตประจำวัน มีการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการผลิต และการติดต่อสื่อสารมากขึ้น

ยุคที่ 4 ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เราคุ้นเคย คือยุคสังคมแห่งการสื่อสารไร้สาย แอดคิดว่านะ เรียกง่ายๆ ว่ายุคของ Social Network ก็ไม่ผิด เพื่อนๆ คงเห็นว่าสมัยนี้การทำการตลาดของบริษัท ผู้ประกอบการหรือกระทั่งองค์กรของภาครัฐก็ทำการสื่อสารการตลาดออกไปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้มีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น การทำตลาดเป็นแบบการบอกต่อจากเพื่อนถึงเพื่อน Word of mouth จากกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆ ไปยังกลุ่มที่ใหญ่มากขึ้นจากเพื่อนถึงเพื่อนสู่ชุมชน และขยายไปทั่วโลก ในยุคนี้เราจะเสนอขายแต่สินค้ากับบริการอย่างเดียวไม่พอนะ ต้องมีงานด้านบริการสังคมควบคู่กันไป อย่างที่แอดบอกขายอย่างเดียวยุคนี้อยู่ยาก ต้องมีการตลาดเน้นการสร้างภาพลักษณ์เพื่อตอบแทนสังคมด้วย การแข่งขันมีความรุนแรง ธุรกิจขนาดเล็กก็มีอำนาจในการต่อรองน้อย จึงต้องมีการสร้างพันธมิตรทางการค้าให้เกิดขึ้นอย่างน้อยได้ก็คนในละแวกบริษัทฯ ชุมชนต่างๆ เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรอง ใครสร้างได้มากและมีความเข้มแข็งก็จะเป็นผู้ที่อยู่รอดในสังคมยุคนี้

ตอนนี้แอดว่าเราก้าวเข้าสู่ยุคที่ 5 เข้าแล้ว คือ ยุคของการตลาดไร้พรมแดน Global Marketing ก็อย่างที่แอดบอกไปตอนแรกว่าการตลาดสมัยก่อนจะอยู่ในชุมชน และขยายตัวไประดับจังหวัดและประเทศ แต่ยุคนี้แอกว่าขยายไปสู่การตลาดระดับโลก หรือการตลาดแบบไร้พรมแดนนั่นแหละ การตลาดแบบนี้เป็นตลาดเดียวทั่วโลก บริษัทมีเป้าหมายที่ต้องการขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ ไปยังประเทศต่างๆ ซึ่งมีทิศทางแนวเดียวกันทั่วโลก ง่ายๆ และใกล้ตัวแอดกับเพื่อน ๆ เลย เช่น KFC Pizza หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เราใช้ ใกล้ตัวเลยช่าย ย มะ แบบนี้เองที่องค์กรหรือบริษัทต่างๆ ถึงได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ ที่เราเรียกว่า E-Commerce เพื่อให้รองรับการขายสินค้าได้ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง แล้วตัวนี้เองที่ทำให้เกิดการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ขึ้นมา เพื่อให้รองรับความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา

นี่!!! เป็นเพียงจุดเริ่มของการตลาดดิจิทัล ซึ่งเพื่อนๆ น้องๆ คงอยากรู้แล้วว่าต้องทำงั้ย มีหลักการแนวคิดและวิธีการอย่างไร แอดจะมาคุยให้ฟังต่อใน EP หน้านะจ๊ะ