ยืนยันการรับสิทธ์เงินช่วยเหลือ 5000 บาทจากรัฐบาล

ตามที่วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกและสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระของนักศึกษาและผู้ปกครอง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-19 ส่วนเงินช่วยเหลือเยียวยาค่าธรรมเนียมการเรียนจากรัฐบาล จำนวน 5,000 บาท นั้น

ในการนี้วิทยาลัยฯ ขอให้นักศึกษาทุกคน ดำเนินการยืนยันการรับสิทธิ์เงินเยียวยาจากรัฐบาล โดยขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
1. เข้าไปที่ “ระบบงานทะเบียนออนไลน์”  คลิก >>> ระบบงานทะเบียนออนไลน์
2. กดที่ เมนู “ยืนยันขอรับสิทธิ์ส่วนลด”
3. อ่านรายละเอียดการรับสิทธิ์ส่วนลด กดรับทราบและยอมรับเงื่อนไข กดดำเนินการต่อ
4. กรอกข้อมูลของนักศึกษา และตรวจสอบความถูกต้อง
5. กด upload ภาพถ่าย (ดูรายละเอียดตามภาพประกอบ)
6. กดยืนยันข้อมูล

โดยดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564 ‼️

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการยืนยันการรับสิทธ์ ขอให้นักศึกษาทำการเตรียมไฟล์ภาพถ่าย ตามรายละเอียดที่กำหนด ให้พร้อม กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน และต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนกดยืนยันข้อมูล

**ในกรณีในหน้ายืนยันข้อมูล ไม่ขึ้นเลขบัตรประชาชน หรือเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง หรือมีปัญหาอื่นใด ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ผ่าน Line: SOUTHEAST CONNECT