ยืนยันการรับสิทธ์เงินช่วยเหลือ 5000 บาทจากรัฐบาล รอบสุดท้าย
เปิดให้ลงยืนยันการรับสิทธ์วันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2564

ตามที่วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกและสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระของนักศึกษาและผู้ปกครอง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-19 ส่วนเงินช่วยเหลือเยียวยาค่าธรรมเนียมการเรียนจากรัฐบาล จำนวน 5,000 บาท นั้น

ในการนี้วิทยาลัยฯ ขอให้นักศึกษาทุกคน ดำเนินการยืนยันการรับสิทธิ์เงินเยียวยาจากรัฐบาล โดยขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
1. เข้าไปที่ “ระบบงานทะเบียนออนไลน์”  คลิก >>> ระบบงานทะเบียนออนไลน์
2. กดที่ เมนู “ยืนยันขอรับสิทธิ์ส่วนลด”
3. อ่านรายละเอียดการรับสิทธิ์ส่วนลด กดรับทราบและยอมรับเงื่อนไข กดดำเนินการต่อ
4. กรอกข้อมูลของนักศึกษา และตรวจสอบความถูกต้อง
5. กด upload ภาพถ่าย (ดูรายละเอียดตามภาพประกอบ)
6. กดยืนยันข้อมูล

โดยดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564
*หมายเหตุ ถ้าหลังจากรอบนี้ทางวิทยาลัยจะทำการส่งคืนเงินทางต้นสังกัดโดยทันที

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการยืนยันการรับสิทธ์ ขอให้นักศึกษาทำการเตรียมไฟล์ภาพถ่าย ตามรายละเอียดที่กำหนด ให้พร้อม กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน และต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนกดยืนยันข้อมูล

**ในกรณีในหน้ายืนยันข้อมูล ไม่ขึ้นเลขบัตรประชาชน หรือเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง หรือมีปัญหาอื่นใด ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ผ่าน Line: SOUTHEAST CONNECT