รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม

1.คำอธิบายหลักสูตร

 • การอบรมการประกอบอาหารตะวันตก ประกอบด้วยภาคทฎษฎีและปฎิบัติอย่างเข็มข้น หลักการเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ เทคนิคการประกอบอาหารและการเสริมรสชาติให้วัตถุดิบ ขั้นตอนและวิธีการประกอบอาหารตะวันตกด้วยเมนูยอดนิยม Salad , Ribeye Steak with Black Pepper Sauce , Mashed Potatoes หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและผู้ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบการทำอาหาร เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดทักษะการประกอบอาหารของตนเอง อาหารที่ผู้อบรมได้ลงมือทำในการเรียน ผู้อบรมจะได้นำกลับบ้านทั้งหมด

 

2.ระยะเวลาและทักษะ

 • หลักสูตรอบรมมีระยะ 1 วัน ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ตั่งแต่เวลา 08.30 -16.00 น. รวม 6 ชั่วโมง มีใบประกาศนียบัตรรับรองจาก วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก สามารถใช้ความรู้และทักษะจากการอบรม

3.อาชีพที่รองรับการเรียนหลักสูตร

 • ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร
 • เชฟประจำโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร
 • ครู อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้คำแนะนำ ในสถานประกอบการด้านอาหาร

4.กลุ่มเป้าหมาย

 • บุคคลภายนอกที่สนใจ เช่น ผู้ที่ทำงานร้านอาหาร หรืองานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการ
 • ศิษย์เก่า วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • นักศึกษาที่สนใจ

5. หัวข้อการเรียนรู้และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้

ส่วนที่ 1) ความรู้พื้นฐานการจัดเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์
• ความรู้พื้นฐานการจัดซื้อวัตถุดิบ และ อุปกรณ์สำหรับประกอบอาหาร
• การเตรียมล้างวัตถุดิบสำหรับการประกอบอาหาร
• การแยกประเภทวัตถุดิบสำหรับการประกอบอาหารตามหมวดหมู่
• การดูแลรักษาและการจัดเก็บวัตถุดิบ
ส่วนที่ 2) เทคนิคการประกอบอาหาร
• การวางแผนขั้นตอนการประกอบอาหารตามรายการ
• วิธีการเสริมรสชาติให้วัตถุดิบ
• ทักษะในการจัดตกแต่งอาหารพร้อมเสริฟ์
ส่วนที่ 3) ขั้นตอนการประกอบอาหาร
• ขั้นตอนการประกอบอาหารเมนูสลัด
• ขั้นตอนการประกอบอาหารเมนูซุป
• ขั้นตอนการประกอบอาหารเมนูสเต็กและเครื่องเคียง
• ความปลอดภัยระหว่างการประกอบอาหาร

6.รูปแบบการเรียนรู้
• บรรยาย
• การฝึกปฎิบัติการประกอบอาหาร

วิทยากร อาจารย์อติ เรียงสุวรรณ
ประสบการณ์การทำงาน : ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสอนด้านการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
อดีต ปฎิบัติงานด้านอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรม Grand Sukhumvit by Sofitel Hotel

7. สถานที่จัดอบรม

ห้องปฎิบัติการครัว วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

8.ผลการเรียนรู้
1. ผู้เข้าอบรมสามารถทราบเทคนิคการเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์การทำอาหาร
2. ผู้เข้าอบรมสามารถทราบเทคนิคการประกอบอาหาร และ การเสริมรสชาติให้วัตถุดิบ
3. ผู้เข้าอบรมสามารถประกอบอาหารตามเมนูได้อย่างถูกต้อง
4. ผู้เข้าอบรมสามารถต่อยอดการประกอบอาหารได้ด้วยตนเอง
การวัดผลการเรียนรู้
1. วัดจากการประกอบอาหารตามเมนูและขั้นตอนอย่างถูกวิธี
2. การนำเทคนิคการประกอบอาหาร และ การเสริมรสชาติให้วัตถุดิบมาใช้ในการประกอบอาหารอย่างถูกต้อง
3. การประกอบอาหารอย่างปลอดภัย และ ถูกสุขอนามัย
8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม
สามารถนำความรู้จากการอบรมระยะสั้นไปใช้ในการเริ่มต้นหรือต่อยอดทางธุรกิจได้พัฒนาความรู้แก่ผู้ประกอบอาหาร หรือผู้ที่สนใจสามารถที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้

ค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร 3,200 บาท เฉพาะช่วงเปิดตัวเท่านั้น
– สำหรับศิษย์เก่า มา 2 จ่าย 1 จ่าย 3,200 บาท เมื่อ ชำระเงินภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563
– บุคคลทั่วไป จ่าย 2,850 บาท เมื่อชำระเงินภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563
8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียนพร้อมรับเอกสารประกอบการอบรม
9.00 – 10.00 น. การอบรมภาคทฤษฎีเรื่อง การจัดเตรียมวัตถุดิบและ เทคนิคการประกอบอาหารอาหารจำนวน 3 คอร์ส
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 12.00 น. ฝึกการประกอบอาหาร เมนูที่ 1 ซีซาร์สลัด
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. ฝึกการประกอบอาหาร เมนูที่ 2 การทำซุปครีมเห็ด
14.00 – 16.00 น. ฝึกการประกอบอาหารเมนูที่ 3 การทำสเต็กริปอายซอสพริกไทยดำ ผัดผักเนย และมันบด
16.00 น. พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร

ช่องทางการชำระเงิน

 1. สำนักการคลัง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก อาคาร 7 รอบเฉลิมพระเกียรติ
 2. ช่องทางออนไลน์ E-Banking
  ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี : 1806006782
  หรือ สแกน QR ชำระเงินผ่าน แอฟธนาคาร