สถาปนาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ครบรอบ 22 ปี

วันคล้ายวัน ก่อตั้งเซาธ์อีสท์บางกอก ครบรอบ 22 ปี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 นำโดย ดร.สมศักดิ์  รุ่งเรือง อธิการบดี และ อ.กัลยา รุ่งเรือง ได้นำบุคลากรของวิทยาลัย ได้แก่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตัวแทนนักศึกษา และ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสักการะสิ่งสักศิษย์ประจำวิทยาลัย ทำพิธีเปิดศูนย์รับสมัครนักศึกษา พิธีมอบรางวัล บุคลากรดีเด่น นักวิจัยดีเด่น รางวัลประกวดแข่งขันการจัดการความเสี่ยง และ ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนาวิทยาลัย ครบรอบ 22 ปี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก สถาบันอุดมศึกษาแห่งการสร้างมืออาชีพ