อาชีพเด่น เงินเดือนดี สำหรับคนเก่งภาษา กับ Business English

น้องๆที่กำลังจะจบ ม.ปลาย หรือ น้องๆ ที่กำลังจะจบ ปวช. ปวส. เร็วๆนี้ คงไม่ปฏิเสธนะคะว่าอยากเก่งภาษาอังกฤษ อยาก speak English กับชาวต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่ว มั่นใจ หรือน้องๆ จำนวนมากอยากเก่งทั้งสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะด้าน IT ถ้าเรียนจบแล้วจะสร้างอนาคตของตัวเอง สร้างโอกาสให้กับตนเองได้อย่างไร  มีความหวังกับอนาคตของตนเองหรือไม่ ในยุคแห่งดิจิตอล

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ทุกวันนี้สื่อสังคมออนไลน์ (Social network) และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญมากต่อสังคมโลก ทำให้เกิดกระแสวัฒนธรรมใหม่ที่หลากหลายรูปแบบ การทำงานจากบ้าน (Work From Home)  การเรียนที่บ้าน (Home schooling) การเรียนออนไลน์ และการขายและซื้อสินค้าออนไลน์ เป็นต้น นอกจากนี้การทำธุรกิจกับต่างประเทศผ่านระบบ Video conference และการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต และ Apps ต่างๆมากมาย คงปฏิเสธไม่ได้จริงๆค่ะว่า “ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ใช้ติดต่อสื่อสารในโลกในทุกๆด้านจริงๆ จะเก่งเทคโนโลยี ก็ต้องมีภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วย  การแลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้ การทำธุรกิจระหว่างประเทศ และการเดินทางท่องเที่ยว

แล้วอย่างนี้ จะไม่ให้เรียนภาษาอังกฤษได้ยังไง! ใช่ป่ะ เพราะภาษาอังกฤษดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันและการทำงานของเราไปแล้ว และมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อย ๆ อีกด้วย ธุรกิจสามารถเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่น เมื่อทุกคนสามารถใช้ภาษาอังกฤษทำความเข้าใจในสิ่งที่อีกคนหนึ่งพูดถึง

ภาษาอังกฤษ : ภาษาที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจและการทำงาน

ภาษาอังกฤษเป็น ภาษาของธุรกิจและวิชาการ  มีผู้ใช้ภาษาอังกฤษใน 94 ประเทศโดยเจ้าของภาษา 339 ล้านคนเป็นภาษาราชการขององค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญที่สุด การใช้งานจึงแพร่หลายอย่างมาก ในประเทศส่วนใหญ่มักใช้เป็นภาษาต่างประเทศแรกที่สอนในโรงเรียน และเข้าใจกันว่าภาษาอังกฤษครองตำแหน่งสูงสุดในภาษาที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใช้บ่อยที่สุด ด้วยจำนวน 949 ล้านคน และเป็นภาษาที่ใช้มากที่สุดในเว็บไซต์หลายภาษา ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาจำเป็นสำหรับ บริษัท หน่วยงาน องค์การ สถานประกอบการ ที่ต้องการพัฒนาในระดับนานาชาติ

อาชีพที่หลากหลายในปัจจุบัน บริษัทชั้นนำส่วนใหญ่ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกคนเข้าทำงาน เริ่มตั้งแต่การกรอกใบสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน ไม่ว่าจะเป็นสายงานในส่วนของการบิน งานโรงแรม งานท่องเที่ยว งานขนส่ง งานบัญชีและการเงิน ยานยนต์ โรงพยาบาล อาชีพอื่นๆ รวมทั้งบริษัทข้ามชาติ และบริษัทเอกชนอื่นๆ ก็จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาระดับปริญญาตรีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวมาหลายศตวรรษอย่างต่อเนื่อง และรู้จักชาวไทยในนาม “สยามเมืองยิ้ม” รู้จักในเรื่องความอบอุ่นและเป็นมิตรแม้กระทั่งกับชาวต่างชาติ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยยังมีนักศึกษานิยมมาเรียนเป็นจำนวนมาก และนโยบายที่ปรับเปลี่ยนในการเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติให้มาเรียนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านธุรกิจ นักศึกษาต่างชาติจำนวนมากที่มาประเทศไทยจึงมีความสนใจร่วมกันในการเลือกสาขาวิชา ระดับที่ได้รับความนิยมสูงสุดที่นักศึกษาต่างชาติตัดสินใจว่าจะเชี่ยวชาญมีดังต่อไปนี้ตามลำดับ

 • บริหารธุรกิจ
 • การตลาด (ออนไลน์หรือด้วยตนเอง)
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • การจัดการทั่วไป
 • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก : สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้และทักษะการทำงานในด้านภาษา ไอที และธุรกิจ

สำหรับน้องๆ ม.6 และ ปวช. 3 บางคนสนใจภาษาอังกฤษแต่อาจจะกลัวๆกล้าๆที่จะตัดสินใจว่าจะเรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจดีไหมนะ? บางคนกังวลว่าไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษยาก ไม่กล้าแสดงออก ไม่มั่นใจในการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ มีพื้นฐานภาษาอังกฤษค่อนข้างอ่อน ขาดประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ และยิ่งไปกว่านั้นหลายคนกลัวว่าจบสาขานี้แล้วจะทำงานอะไร คำถามเหล่านี้จะหมดไปถ้าฝากอนาคตไว้กับ Business English Program, Faculty of Liberal Arts, Southeast Bangkok College

เพื่อให้น้องๆ มองเห็นอนาคตที่สดใสและบอกตัวเองว่าคิดไม่ผิดที่เลือกเรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เรามาดูคำถามและคำตอบเพื่อแนะแนวการศึกษาและการทำงานของน้องๆ ลองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปิดใจสู่โลกกว้างทางภาษาไปด้วยกันเลย!

 1. ไม่เก่งอังกฤษแล้วจะเรียนสาขานี้ได้มั้ย จะจบหรือไม่

นักศึกษาที่ไม่จบตรงในแผนการเรียนด้านภาษา ไม่ต้องกังวลกับปัญหาพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ เพราะวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เราปูพื้นให้นักศึกษาใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น เรามีอาจารย์ชาวไทย และชาวต่างชาติดูแลและใส่ใจนักศึกษาอย่างใกล้ชิด

เราปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นเลย!

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน จะได้รับการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบที่ได้มาตรฐานจากสถาบันภาษา Wall Street English และเริ่มเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานตามระดับความรู้ของนักศึกษา ด้วยระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานตามหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ผสมผสานกับการฝึกทักษะภาษากับเจ้าของภาษาในชั้นเรียน

เรามีอาจารย์ชาวไทย และชาวต่างชาติดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เข้าศึกษา จนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะได้รับคำแนะนำในเรื่องการลงทะเบียนเรียน การใช้ชีวิตนักศึกษา การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ การทำกิจกรรมนักศึกษาและการพัฒนาทักษะทางภาษา ตลอดจนการสรรหาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยโครงการพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการและทักษะชีวิต จะได้รับการออกแบบและพัฒนาร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในสาขา ทำให้เราดูแลและพัฒนานักศึกษาได้ตรงตามเป้าหมายการประกอบอาชีพของนักศึกษาแต่ละคน

อาจารย์ชาวต่างประเทศของสาขามีบทบาทสำคัญในการจัดประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนให้กับนักศึกษาผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรม English Society เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูด และการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา กิจกรรม Table Manners เพื่อเรียนรู้มารยาทสากลในการเข้าสังคม กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรม เช่น Speech Contest หรือ Singing Contest ตลอดจนกิจกรรมการศึกษาดูงานในองค์กรธุรกิจเป็นต้น

ทำไมต้องเลือกเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่เซาธ์อีสท์บางกอก

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (B.A. in Business English) เป็นสาขาวิชาหนึ่งในคณะศิลปศาสตร์ของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มีความโดดเด่นดังนี้

 • เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยเรียนร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ

จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาแกนและหมวดวิชาเอกเป็นภาษาอังกฤษธุรกิจ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยเรียนร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ ช่วยเพิ่มประสบการณ์นักศึกษาในการสื่อสารภาษาอังกฤษในสังคมต่างวัฒนธรรม

 • บูรณาการองค์ความรู้ทางภาษา ธุรกิจ และไอทีไว้อย่างลงตัว

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) เปิดสอนรายวิชาทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ เช่น Introduction to Business, Introduction to Marketing, Entrepreneurship and Competitive Business Creation เพื่อสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษบูรณาการกับความรู้ทางการบริหารธุรกิจ นอกจากนั้นการเรียนการสอนรายวิชาเอกเน้นการสอนแบบโครงงานที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาพัฒนาทักษะภาษา ทักษะ การจัดการธุรกิจ ทักษะด้าน IT จากการเรียนรู้จากประสบการณ์เสมือนจริง

 • เปิดรายวิชาภาษาเพื่ออาชีพที่หลากหลายในกลุ่มวิชาเอกเลือก

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือกตามความสนใจในการประกอบอาชีพของนักศึกษา เช่น

 • ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการเงินและการธนาคาร
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ภาษาอังกฤษในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอล
 • ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการบริหาร
 • ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
 • ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
 • ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐานการสื่อสารสากล (TOEIC)
 • ภาษาอังกฤษเพื่อสารสนเทศ (IT)
 • ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ (E-Commerce)
 • เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนภาษาที่สามในกลุ่มวิชาโท

นักศึกษาสามารถเลือกศึกษากลุ่มวิชาโท 1 สาขาวิชา โดยเลือกศึกษาวิชาภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น หรืออุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ได้ตามความสนใจ

 • เปิดรายวิชาสหกิจศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าทำงานในบริษัท สถานประกอบการ ที่มี MOU กับวิทยาลัย

หลักสูตรใหม่ เปิดโอกาสให้นักศึกษามีประสบการณ์ทำงานผ่านรายวิชาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ที่ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยฯนั่นก็คือ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มเครือข่ายและโอกาสในการทำงานให้กับบัณฑิตของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

 1. เรียนจบแล้ว จะทำงานอะไร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กำหนดเป้าหมายการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ตามความถนัดและความสนใจของนักศึกษา

เราลองมาดูกันค่ะ ว่าจะทำอาชีพอะไรได้บ้างและได้รายได้ด้วยประมาณเท่าไหร่บ้าง

ภาษาดีมีอนาคต ชัวร์

พนักงานต้อนรับ เครื่องบิน (Flight attendant)
อาชีพที่สร้างรายได้หลักแสนได้สบายๆ เงินเดือน 40,000-70,000 บาท แล้วแต่สายการบิน ไม่รวมค่าชั่วโมงบิน และค่าสวัสดิการ เช่น ค่าน้ำมันรถ ค่าซักรีด ค่าภาษา

AE หรือ Account Executive

นี้เป็นหน้าตาของบริษัท ที่บุคลิกจะต้องดีอยู่ตลอดเวลาและ เรื่องภาษายังต้องเด่น เงินเดือน 15,000-22,000 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)

พิธีกรภาษาอังกฤษ (English MC)

งินเดือน(บาท) : 28,000 – 50,000

นักแปลภาษา (Translator)

อาชีพแปลภาษาก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ยังคงหารายได้เรื่อยๆ เงินเดือนที่ได้รับก็ถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่คุ้มค่าที่ได้ใช้ความรู้ทีเดียว เงินเดือนเริ่มต้น 25,000-37,000 บาท (ค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

นักเขียนอิสระ

อีกหนึ่งอาชีพที่ต้องใช้ทักษะในการเขียนนั้น สามารถเป็นนักเขียนได้หลายแนว เช่น นักเขียนบทความลงเว็บไซต์, งานข่าว นิยาย หนังสือ เพื่อนเราบอกว่า มันได้ตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์นี้  เค้าให้ค่าเรื่องที่เราแต่ง เรื่องล่ะ 20,000 บาท แล้วถ้าขายได้เค้าให้เราอีก เล่มละ 4 บาท

พนักงานโรงแรม (Receptionist)

งานนี้เป็นงานที่ต้องใช้ภาษาหนักมาก เพราะต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก เงินเดือน 15,000 บาท (ไม่รวมค่าเซอร์วิสชาร์จและทิป)

มัคคุเทศก์หรือไกด์ (Tour Guide)

อาชีพที่ฟินและอินกับการท่องเที่ยวต้องอาชีพมัคคุเทศก์ ที่มีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นการนำนักท่องเที่ยวเที่ยวในประเทศ หรือต่างประเทศ รายได้ 1,500-3,000 บาทต่อวัน ไม่รวมค่าคอมมิชชั่นและอื่นๆ

ล่าม (Interpreter)

เป็นอาชีพที่คนเก่งทางด้านภาษาที่แท้ทรูใฝ่ฝันหา  เพราะ นอกจากจะต้องสื่อสารให้ทั้งสองฝั่งเข้าใจตรงกันแล้วนั้น ยังจะต้องสรุปจับประเด็นออกมาเก่งด้วย เงินเดือนเริ่มต้น 25,000 บาท

ครูสอนภาษา

อาชีพที่สร้างรายได้และยังช่วยสร้างอนาคตให้กับเด็กไทยได้พัฒนามากยิ่งขึ้น เพราะเป็นอาชีพที่จะปลุกปั้นเด็กไทยให้สามารถติดต่อสื่อสารกับคนทั่วโลกได้มากขึ้นครู รร.รัฐ 11,920-22,000 บาทครู รร.เอกชน เริ่มต้น 17,300 บาท (ไม่รวมค่าติวนอกเวลา)

แหล่งที่มา: adecco.co.th  , www.pptvhd36.com , www.si-englishbkk.com

หากน้อง ๆ มีคำถาม หรือท่านใดสนใจหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับสมัครและแนะแนวการศึกษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก โทร 0 2744 7356 – 65 ต่อ 100 – 106 เรายินดีให้คำปรึกษาและตอบคำถามต่าง ๆ ให้น้อง ๆ และทุกท่านที่สนใจค่ะ มาเป็นครอบครัวเดียวกัน

เซาธ์อีสท์บางกอก เราสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ