กิจกรรม "Big Cleaning Day กรุงเทพฯเมืองสะอาด"


วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับ กลุ่มกรุงเทพใต้ โดยสำนักงานเขตบางนา ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความความสะอาดย่านชุมชน ย่านการค้า คูคลอง ทั่วกรุงเทพฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และให้ความสำคัญต่อการปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่ให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายใต้กิจกรรม "Big Cleaning Day กรุงเทพฯเมืองสะอาด" เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 ณ สมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทย ถ.สรรพาวุธ แขวง/เขตบางนา กทม.