ภาพบรรยากาศ การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 “เบญจมิตรวิชาการ”

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก หัวข้อ “ความท้าทายของอุดมศึกษาไทยกับการเปลี่ยนผ่านสู่วิถีปกติใหม่”
เนื่องด้วยสถานการณ์ความไม่ปกติ งานประชุมวิชาการจึงได้ถูกจัดในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียติจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ได้พูดคุยให้ความรู้ในเรื่องของ “การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมสังคมสู่การปรับตัวที่ยั่งยืน” ผ่านทาง Zoom Application