ผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาที่ต้องการทำเรื่องผ่อนผันทหาร ให้จัดเตรียมเอกสารดังนี้
– ใบรับรองนักศึกษา ตัวจริง (พร้อมสำเนา) จำนวน 1 ชุด
– สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
– สำเนาหมายเรียกเกณฑ์ทหาร สด. 35 จำนวน 2 ชุด
– สำเนา สด. 9 จำนวน 2 ชุด
– รูปถ่ายชุดนักศึกษา 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

นักศึกษาสามารถส่งคำร้องขอผ่อนผันทหารได้ตั้งแต่

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 17 มกราคม 2564

ได้ที่ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ

โทร : 083 989 3163 อาจารย์กิติวุฒิ อาจารย์ผู้ดำเนินการ


สิ่งที่ต้องปฏิบัติหลังยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ภายในเดือนมีนาคม 2564 ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผ่อนผันฯ ได้ที่สัสดีอำเภอ หรือสัสดีเขต ตามภูมิลำเนาทหาร ว่ามีชื่อนักศึกษาผ่อนผันฯหรือไม่ แล้วปฏิบัติตามดังนี้

– ถ้าตรวจสอบแล้วมีชื่อได้รับอนุมัติการผ่อนผันฯ ให้นักศึกษาไปรายงานตัวต่อ คณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกตามหมายเรียกนัดตาม (สด.35)
– แต่ถ้าตรวจแล้วไม่มีชื่อตนผ่อนผันฯ ให้นักศึกษา มาติดต่อที่ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ด่วน!!

หมายเหตุ นักศึกษาที่ขอผ่อนผันฯ หากไม่ไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการในวันตรวจเลือกจะถือว่าหนีทหาร

กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ