คุณชานนท์ ธารีพรรณ

คุณชานนท์ ธารีพรรณ หรือ พี่ชานนท์ นักศึกษาศิษย์เก่าทุนช้างเผือก ของ คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี ปัจจุบัน พี่ชานนท์ อยู่ในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีภาษีอากร ของกรมศุลกากร

Q: ทำไมถึงเลือกเรียนบัญชี ที่เซาธ์อีสท์บางกอก
A: แรกเริ่มโอกาสที่ได้คือ ทุนการศึกษา 100% ช่วยให้ตัดสินใจเรียนได้ง่ายขึ้น ในส่วนของการเรียนการสอนก็จะเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ อาจารย์ที่นี่เป็นกันเอง และให้ความสำคัญกับนักศึกษามาก บรรยากาศในห้องเรียนก็สบาย ๆ แต่ก็จะมีด้านวิชาการแทรกมาบ้าง ก็จะมีช่วงซีเรียสนิดนึงแต่ก็ผ่านมันไปได้ นอกจากนี้วุฒิที่จบมายังเป็นวุฒิบัญชีบัณฑิต ซึ่งเป็นวุฒิสายบัญชีโดยตรงอีกด้วย

Q : พี่ชานนท์มีวิธีการปรับตัวในการทำงานอย่างไร ?

A : เราอยู่ในสายงานที่ต้องได้ความไว้วางใจต่อลูกค้า และความเชื่อใจในทำงาน ฉะนั้นสิ่งที่ลูกค้าต้องการคือ บุคลิกและการทำงานที่แสดงให้เห็นว่าเรามีความเชื่อมั่นใน
การทำงาน

Q : พี่ชานนท์คิดอย่างไรกับอาชีพนักบัญชีในปัจจุบัน ?

A : ในยุคปัจจุบันอุสาหกรรมทางด้านพาณิชย์และเทคโนโลยี มีตำแหน่ง งานที่ค้อนข้างจะฟิกในเรื่องของบัญชี การขาย การตลาด ฉะนั้นการบัญชี เป็น
อาชีพที่แน่นอน ที่ทุกบริษัทจะต้องมี โดยแรกเริ่มไม่ได้ขึ้นอยู่กับความชอบ มันขึ้นอยู่ กับความสำคัญมากกว่าที่ เรียนจบไปหางานง่าย เป็นที่ต้องการของตลาด

Q : อยากฝากอะไรถึงน้องๆที่เรียนบัญชี ?

A : สำหรับคนที่มาเส้นทางนี้ ที่คิดว่ามันลำบากแต่เราต้องไปต่อ ขอให้มีความพยายามและจดจำสิ่งที่อาจารย์สอนมาถ้าเป็นไปได้ควรหางานพิเศษทำ หรือ ฝึกงานในสำนักงานบัญชีก่อน 1 – 2 ปีเพื่อให้ปิดบัญชีได้สักรอบนึง มันจะเป็นประสบการณ์ที่มากกว่าที่เราอยู่ในห้องเรียน แต่ความรู้ในห้องเรียนจะเป็นสิ่งที่ ช่วยต่อยอดไปถึงจุดสูงสุดของวิชาชีพ