ภาพบรรยากาศงานสัมนา เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2561 เรื่อง ก้าวต่อไปของ SMEs ไทยกับเทคโนโลยี 5G โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ เป็นวิทยากรผู้บรรยายให้กับนักศึกษา และผู้เข้าร่วมสัมนา ณ โรงแรมโนโวเทล