เซาธ์อีสท์บางกอก ลงนามความร่วมมือ ทางวิชาการ

การวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระดับปริญญาโท กับ Angelo State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

Angelo State University ร่วมกับเซาธ์อีสท์บางกอก โดย Mrs. Angie Wright รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย Angelo State และ ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการ วิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก Angelo State University วันที่ 21 สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเสลา 1 ชั้น 1 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก โดยเป็นการลงนามแบบ New Normal เนื่องจากไม่สามารถเดินทางในสถาณการณ์ Covid-19 ได้

ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้นักศึกษาของเซาธ์อีสท์บางกอกและผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ได้รับโอกาสในการเรียนการสอนร่วมกับทางมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งแบบ online และ offline โดยผู้ที่เข้าร่วมหลักสูตรความร่วมมือจะใช้เวลาในการศึกษา 1.5-2 ปี ได้รับปริญญา 2 ใบ จากทั้งสองสถาบัน โอกาสดีๆที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ขึ้น ประสบการณ์และคณาจารย์ที่มีคุณภาพ เพื่อความสำเร็จในอนาคต