วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก นำโดย ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย WEIFANG University Science and Technology โดยได้รับการต้อนรับจาก MR.WANG JIANPING (Executive President)และคณะเข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนการจัดการการศึกษา ไทย-จีนและ ความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการพัฒนาการจัดการศึกษาของทั้งสองสถาบันการศึกษาพร้อม เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรม และบรรยากาศโดยรอบวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

readmore >> http://www.wfust.edu.cn/info/1019/6603.htm