ตารางสอบและรายชื่อเข้าสอบเทียบโอน ครั้งที่ 4 (ครั้งสุดท้าย)
ภาคสมทบ(ค่ำ,เสาร์-อาทิตย์)วิทยาเขตบางนา-บางพลี นักศึกษารหัส 62,622,63 และ 632