การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”ในระหว่างวันที่ 21-31 มกราคม ๒๕๖๑

ผลการแข่งขัน เพาะกาย กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บากกอก เข้ารอบ ชิงชนะเลิศ รุ่น แอดแลนติกฟิกชิคชาย ความสูงไม่เกิน 175 ซม ผลการแข่งขัน นักกีฬาของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ชนะเลิศการแข่งขัน คว้าเหรียญทอง เหรียญแรกให้กับวิทยาลัยฯ

ในรุ่น Athletic Physique ชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร นายอนวัช กลิ่นด้วง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

รุ่น Model Physique ชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร นายอภิชาต จันทร์จวง นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและการบัญชี สาขาวิชาการตลาด