ภาพบรรยากาศวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ศูนย์บ่มเพราะธุรกิจ วิทยาลัยเซาอีสท์บางกอกได้จัดประกวดแผนธุรกิจขึ้น ในระดับนักศึกของวิทยาลัยโดยในหครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักศึกษา และ มีโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจหลายๆธุรกิจที่คาดว่าน่าจะนำไปต่อยอดได้ในอนาคต…