พิธีลงนามทำความร่วมมือ ระหว่างหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม และ บริษัท แคด อินโนเวทีฟ จำกัด

เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้ทำสัญญาลงนามความร่วมกับ บริษัท แคด อินโนเวทีฟ จำกัด
บริษัท แคด อินโนเวทีฟ เป็นบริษัท จัดจำหน่าย ให้บริการ และ ให้คำปรึกษาด้านซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับการเขียนแบบ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกได้ใช้ ซอฟต์แวร์ ที่ถูกลิขสิทธิ์และยังสามารถพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านซอฟต์แวร์ เพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงานด้านอุสาหกรรม

คุณโชคชัย สวนอุดมสุขใจ General Manager บริษัท แคด อินโนเวทีพ จำกัด

ผศ.ดร.วัลยา ชูประดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก