ภาพบรรยากาศการอบรม เรื่อง”การพัฒนา IoT ด้วยบอร์ด NodeMCU สำหรับงาน Smart Home/Smart Farm” โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เมื่อ วันที่ 26 ถึง 28 ตุลาคม 2563 เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่อยากจะศึกษาและพัฒนาระบบสำหรับดูแลอุตสาหกรรมการเกษตรอย่าง “มืออาชีพ”