คณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยเศรษศาสตร์และการเงินยูนนาน (Yunnan University of Finance and Economics) เข้าเยี่ยมชม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกโดยท่าน อาจารย์ภัทรดา รุ่งเรือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในการต้อนรับ อาจารย์ Shi Xiaojing ผู้อำนวยการการศึกษาระหว่างประเทศและคณะเข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนการจัดการการศึกษา ไทย-จีนและความร่วมมือทางด้านวิชาและการพัฒนาการจัดการศึกษาของทั้งสองสถาบันการศึกษาในอนาคต

ภาพประกอบข่าว