ประมวลภาพกิจกรรม รับน้อง SBC Fun Park: Landmark of the happiness โดยในครั้งนี้จัดขึ้น ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 มีการเปิดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด โดยในงานวันนี้นอกจากมีการเดินรณรงค์แล้วยังมีกิจกรรม รับน้อง SBC Fun Park: Landmark of the happiness กิจกรรมร่วมสนุกระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อสร้างความสัมพันธ์