ภาพบรรยากาศงานสถาปนาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ครบรอบ 18 ปี ในวันที่ 29 มีนาคม 2561