ตารางสอบวัดมาตรฐาน ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ (SCB English & IT Exit –Exam) ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์,ค่ำ)