ขอแสดงความยินดีกับ อ.อัสรียาภร สง่าอารีย์กุล ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงาน บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ในงานประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ