ภาพบรรยากาศ กิจกรรม ดนตรีไทย นาฏศิลป์ สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชน โดย กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒธรรม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับ ศูนย์เยาวชนบางนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์  และโรงเรียนอรรถวิทย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อไป